انرژی تجدیدپذیر و بهره وری انرژیمعرفی

معاونت انرژي فعاليت خود را از سال 1384 تحت عنوان "انرژي‌هاي نو" در كنار معاونت‌ نيروگاهي شركت شروع نموده و در حال حاضر به عنوان يك معاونت مستقل تحت عنوان "انرژي" فعاليت مي‌نمايد. پيش از اين تاريخ نيز چندين پروژه در زمينه انرژي انجام گرفته است كه تجربه كارشناسي و سوابق آن در شركت موجود مي‌باشد، از جمله پروژه‌هاي توربين‌هاي انبساطي رامين و نكا، تعيين معيار راندمان و مصرف انرژي در نيروگاه‌هاي حرارتي كشور، مكان‌يابي نصب بويلرهاي بازيافت حرارت در نيروگاه‌هاي گازي كشور (Cogeneration) و ...

اين مشاور تا كنون بيش از 80 پروژه در دو زمينه فوق را به انجام رسانيده است كه در ادامه تعدادي از آن‌ها ذكر شده است.

ارائه مشاوره در زمينه استفاده كاربردي از انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور از اصلي‌ترين خدمات معاونت انرژي شركت مهندسي قدس نيرو به شمار مي‌رود كه مشتمل بر مطالعه و تحقيق در رابطه با انرژي‌هاي تجديدپذير، تكنولوژي‌هاي جديد ارائه شده در جهان، زمينه‌هاي استفاده از اين تكنولوژي‌ها در داخل كشور، مطالعات اقتصادي در مباحث مربوط به سرمايه‌گذاري و بازگشت سرمايه و نهايتاً هدف قرار دادن بومي‌سازي فناوري‌هاي موجود جهاني در آينده مي‌باشد.

معاونت انرژي آمادگي انجام پروژه‌هاي مطرح شده در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير شامل بادي، خورشيدي، زيست‌توده، توليد هيدروژن و پيل سوختي، و زمين گرمايي را دارد. ساختار اين معاونت، آمادگي لازم جهت انجام پروژه‌هاي بهينه‌سازي وبهره وري انرژي، مميزي انرژي، استقرار سيستم مديريت انرژي، مولدهاي مقياس كوچك و CCHP&CHP و هم‌چنين توربين انبساطي را نيز فراهم آورده است.

اين معاونت در راستاي بهبود كيفيت خدمات خود و كسب رضايت هر چه بيشتر كارفرمايان، با بهره‌مندي از كارشناسان متخصص كيفيت كار خود را به حدي ارتقاء داده كه با خدمات مهندسي ارائه شده توسط شركت‌هاي خارجي در كشورهاي پيشرفته صنعتي برابري مي‌نمايد و در اين رابطه با چند شركت ذيصلاح خارجي تفاهم‌نامه همكاري امضاء نموده است.