مدیریت HSEمعرفی

رشد روز افزون تکنولوژی و گسترش استحصال انرژی و برداشت بی‌رویه انسان از منابع طبیعی، منجر گردیده است تا سلامت انسان، جامعه و محیط زیست مورد بی‌توجهی قرار گرفته و روند بحرانی و هشدار دهنده‌ای به خود گیرد. روندی که آتش‌سوزی‌های گسترده و انفجارهای ویران‌گر، وقوع حوادث متعدد منجر به فوت یا معلولیت در محیط‌های کاری، بیماری‌های شغلی گوناگون حاصل از فعالیت در محیط‌های صنعتی، تأثیرات مخرب ناشی از فقدان بهداشت صنعتی، سلامت افراد و جامعه را هدف قرار داده است. از سوی دیگر تخریب وسیع محیط زیست و زیست بوم‌های حیاتی زمین و از بین رفتن ذخایر بیولوژیک، پدیده گرمایش جهانی، تشدید فرسایش، گسترش تولید و رهاسازی غیر اصولی ضایعات و پسماندهای ویژه و خطرناك در طبیعت، آلودگی فزآینده منابع آب و خاك و ... محیط زیست بشر و دیگر جانداران را با چالش‌های جدی روبرو ساخته است.

بقای حیات و حفظ سلامت جسمی و روحی انسان و حفاظت از محیط زیست، کلید حیات بشر و یکی از اصول اولیه توسعه پایدار بشمار می‌رود كه این مهم با برقراری، رعایت و حفظ اصول سیستم HSE از طریق ایجاد و توسعه ساختارهای مناسب برای حفظ و گسترش سلامتی، دستیابی به ایمنی‌ شغلی و جلوگیری از آسیب‌های بهداشتی و محیط زیستی محقق خواهد گردید. یک سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSEMS) زمانی می‌تواند موفق باشد که رویکرد پیشگیرانه و كنترلی در برخورد با حوادث، بیماری‌های شغلی و پیامدهای زیست‌محیطی به فرهنگ غالب سازمان مبدل گردد. شركت مهندسی قدس نیرو با تشكیل دپارتمان تخصصی HSE متشكل از مهندسین و متخصصان این حوزه و با بكارگیری آخرین استانداردهای روز دنیا در پروژه‌های جاری در زمینه‌های گوناگون كاری خود، كوشش نموده است تا در مسیر توسعه پایدار و پایبندی به حفظ ارزش‌های زیست محیطی گام بردارد.