پستهاي انتقال نيرو و ديسپاچينگمعرفی

معاونت مهندسي پست‌هاي انتقال نيرو و ديسپاچينگ با بيش از چهل و هفت سال سابقه كار در امر انتقال انرژي و تامين برق شهرها و برق‌رساني به طرح‌هاي صنعتي كشور و با برخورداري از گنجينه‌اي از مدارك فني و نيروي انساني كار آزموده و توانمند و به پشتوانه گروه‌هاي تخصصي برق، ساختمان و مخابرات و هشت گروه مديريت اجرايي تا به حال موفق به اتمام 750 دستگاه پست در سطوح ولتاژي 63، 132، 230 و 400 كيلوولت در اقصي نقاط ميهن اسلامي و خارج از كشور شده است.